„Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV”

3.08.2017

„Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV” – przygotowanie do uzyskania uprawnień w zakresie eksploatacji – G-1/E

Cel kursu:

przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

 

Czas trwania kursu:                      30 h;                cena:                450,-/os.

 

Uzyskiwane uprawnienia:    Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją URE

 

Szkolenie rozpoczynamy w sierpniu.