Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - ostatnie wolne miejsca

18.02.2018

CKZ Tychy uprzejmie zaprasza na kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”. 

Ilość godzin 280, cena 1800,00.  Możliwość zapłaty w ratach.

Kurs organizowany jest na podstawie programu nauczania opracowanego w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2014r., Nr 45, poz. 235). Program ten został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 r.

 

Termin rozpoczęcia: 26.02.2018 r.