Kurs "pierwsza pomoc przedmedyczna" trwa nabór

7.06.2017

Centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie "pierwszej pomocy przedmedycznej" w Tychach, ul. Budowlanych 156 . Ostatnie wolne miejsca! 

Program 8-godzinnego szkolenia:
- wprowadzenie- organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy,
- bezpośrednie zagrożenie życia- sposoby rozpoznawania i postępowania,
- zasady postępowania w stanach nagłych zagrożeń,
- zasady postępowania w przypadkach typowych urazów,
- zasady postępowania w wybranych urazach głowy, klatki piersiowej i brzucha,
- zajęcia praktyczne.

Koszt szkolenia: 100,00zł

Zapraszamy