• na skróty: przejdź do spisu ośrodków

• Jesteś tutaj: strona główna > strona główna ośrodka > Kursy dla operatorów z zak... > Monter rusztowań budowlano...
Centrum Kształcenia Zawodowego Tychy Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych
drukuj | A A A

CEL KURSU:

 Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu montażysty

rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie minimum podstawowe,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3m.


MIEJSCE KURSU:  TYCHY
CENA: 1200,00 zł (cena zawiera już opłatę za egzamin państwowy)

(przy skierowaniu większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny)

 

 

CZAS TRWANIA KURSU: 80 h

PROGRAM: Program naszego kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 

Zajęcia teoretyczne obejmują:
- zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
- dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
- konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
- technologię montażu i demontażu rusztowań.
 

Zajęcia praktyczne obejmują:
- prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
- ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
- kontrolę stanu technicznego rusztowania.


Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat wszystkich szkoleń można uzyskać w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach,            ul. Budowlanych 156 ; pod numerami telefonów: tel/fax  32 227 17 46 ;  32 327 08 81 ;  697 818 737 ; oraz drogą elektroniczną

 

 

 

SZKOLIMY BEZ VAT-u!