Opiekun osób starszych

13.03.2020

Zapraszamy na kurs " Opiekun osób starszych"

Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci.

Uczestnicy kursu:
- nabędą wiedzę teoretyczną związaną z wiekiem starczym;
- zapoznani zostaną z podstawowymi regulacjami prawnymi oraz potrzebami osób starszych;
- nabędą umiejętności przygotowywania posiłków w zależności od potrzeb podopiecznych;
- nabędą wiedzę związaną z właściwościami rozwojowymi dziecka, jego uwarunkowaniami psychologicznymi i medycznymi potrzebami oraz z przyczynami i objawami najczęściej występujących u nich chorób. 

Ilość godzin: 80h
Cena kursu: 880zł

 

 

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46 
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.tychy.zdz.pl