Kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

4.02.2020

Zapraszamy kurs "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" w nowej reformie programowej.

 

Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem - może i Ty chcesz ukończyć kurs i zdobyć umiejętności, które umożliwią Ci pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym? Zapraszamy!

 

Czas trwania szkolenia: 280 godzin
Cena: 2000zł (możliwośc rozłożenia na raty)

 

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

 

Zapisy i dodatowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46 
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.tychy.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się