Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część II

9.10.2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część II 

Cel kursu:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków 
zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 
psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne 
do kontynuacji leczenia.

Sposób zakończenia kursu

egzamin

Formularze do pobrania – POBIERZ TUTAJ

Zapraszamy!

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych!