BAZA DYDAKTYCZNA

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach

Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy nowoczesną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt bazę dydaktyczną. Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestronnych salach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny. Umiejętności praktyczne nasi słuchacze zdobywają na własnych poligonach specjalistycznych oraz pracowniach specjalistycznych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach posiadamy:

 • Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy – atestowana przez Instytut Spawalnictwa i TUV SUD Polska Sp. z o.o. 13 stanowiskowa pracownia spawalnicza, przystosowana do prowadzenia kursów w zakresie wszystkich metod spawania.


  Pracownia spawalnicza.  Zajęcia w pracowni spawalniczej.
 • Poligon budowlany – umożliwiający prowadzenie kursów w zakresie różnych specjalności budowlanych  niezależnie od warunków atmosferycznych, , (w tym w zakresie obsługi maszyn do robót budowlanych i montażu rusztowań), wyposażony również w zaplecze socjalne (szatnia, prysznice, pokój socjalny).


  Zajęcia praktyczne na kurskie Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych.

 • Poligon obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) – połączony z  15 stanowiskową pracownią komputerową, umożliwiający realizację kursów z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.


  Zajęcia praktyczne na kursie Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

 • Plac manewrowy – do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na kursach prawa jazdy kategorii B i C.


  Plac manewrowy.

Pracownie specjalistyczne:

 • Pracownia szkolenia motorowego i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – do prowadzenia szkolenia teoretycznego kandydatów na kierowców, kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych, w tym w formie „e-learning”.

                
               Zajęcia w pracowni szkolenia mororowego i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

 • Pracownia krawieckaumożliwiająca prowadzenie kursów kroju i szycia.

   
  Zajęcia w pracowni krawieckiej.


  Zajęcia w pracowni krawieckiej.

 • Pracownia informatyczna  pracownia komputerowa, przystosowana do prowadzenia kursów informatycznych i kursów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.


  Sala komputerowa.

Ponadto posiadamy:

 • Salę gimnastyczną


  Sala gimnastyczna.

 • Strzelnicę sportową  Symulator strzelectwa sportowego.


  Strzelnica sportowa.


 • Sale dydaktyczne ogólnego przeznaczenia wyposażone w pomoce audiowizualne i tablice interaktywne


  Zajęcia w pracowni dydaktycznej.