Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 25.07.2022

13.06.2022

ZAPRASZAMY  NA SZKOLENIE  OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC.

Słuchacze zapoznaja się z tematyką :  Podstawy obróbki skrawaniem, Podstawy rysunku technicznego, Planowanie procesu technologicznego,Obrabiarki konwencjonalne a obrabiarki CNC, Programowanie procesów technologicznych,  Wykonanie detalu wg rysunku itp.

Zapisy online:

Zapisz się

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46 
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.tychy.zdz.pl