Montaż rusztowań - trwa nabór

6.05.2021

Zapraszamy na kurs "Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych"

Cena: 1500,00 zł
Czas trwania szkolenia:  80 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z: bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach; korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań; rodzajami rusztowań oraz ich budową; organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie minimum podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych.

Zapisy i dodatowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się