KURSY SPAWALNICZE

CKZ Tychy zaprasza na kursy spawania!

Spawacz to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na obecnym rynku pracy.

Szkolimy spawaczy w metodach:

 • spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych 131 (MIG)
 • spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) 135, 136, 138
 • spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych 141 (TIG)
 • spawanie łukowe elektrodą otuloną 111 (MMA - spawanie elektryczne)
 • spawanie gazowe acetylenowo tlenowe 311 (spawanie gazowe)

Możesz przeszkolić się na 3 poziomach zaawansowania:

Moduł 1 - złącza ze spoinami pachwinowymi blach i rur
Moduł 2 - złącza doczołowe blach
Moduł 3 - złącza doczołowe rur

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

Po ukończonym szkoleniu otrzymasz:

 • Książkę spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo egzaminu spawacza - po kursach spawania

Zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania
 • wykwalifikowaną kadrę
 • środki i materiały dydaktyczne
 • własną bazę dydaktyczną - spawalnia atestowana przez Instytut Spawalnictwa

Kursy spawania prowadzone są w trybie indywidualnym - dostosowane do twojego czasu pracy.

Egzaminy przeprowadzane są wg  PN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.

 

Prowadzimy również: 

 • Kursy cięcia acetylenowo - tlenowego
 • Kursy ręcznego przecinania plazmą
 • Szkolenie przygotowujące do odnowień uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach

 

Zadzwoń i dowiedz sie więcej:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46, 697 818 737
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.tychy.zdz.pl