Monter rurociągów z tworzyw sztucznych -17.05.21

11.05.2021

Nazwa
Monter rurociągów z tworzyw sztucznych

Cel:
Celem szkolenia jest poznanie przez słuchaczy zasad działania, metody i doboru parametrów oraz oceny prawidłowego przebiegu procesu zgrzewania. Ocena wizualna jakości wykonywanych zgrzein. Zrozumienie w szczegółach podstaw zgrzewania oraz budowy, zasad działania i obsługi maszyn zgrzewających. Uzyskanie wiadomości z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przy obsłudze urządzeń zgrzewających.

Data rozpoczęcia: 26.04.2021

Czas trwania:
32 godziny

Cena:
800 zł/osoba

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl

Zapisy online:    Zapisz się