ERGONOMIA PRACY- MONITORY EKRANOWE- AKTUALIZACJA PRZEPISÓW

25.03.2024

ERGONOMIA MIEJSCA PRACY – AKTUALIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE STANOWISK WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE

Od dnia 17 listopada 2023 r., obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określone w znowelizowanym rozporządzeniu MRiPS. W związku z tym do 17 maja 2024 r. każdy Pracodawca ma obowiązek dostosować istniejące stanowiska pracy do nowych obowiązków dotyczących pracy na stanowiskach przy monitorze ekranowym.

Zapraszamy Państwa na szkolenie którego celem jest omówienie wprowadzanych zmian. 

Tematyka kursu obejmuje n/w zagadnienia:

1. Obowiązujące terminy dostosowania stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe – czas na wdrożenie zmian uregulowany przez rozporządzenie MRiPS. 

2. Czy trzeba dostosować stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, utworzone przed wejściem w życie rozporzadzenia?

3. Nowa definicja stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy

4. Obowiazki pracodawcy w zwiazku z ze zmianą definicji stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy.

5. Organizacja pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy- wnioski pracownicze.

6. Dodatkowe wyposażenie stanowiska wyposażonego w monitor ekranowy- kiedy wystepuje koniecznosć.

7. Dokumentacja związana ze stanowiskiem , zasady BHP, ocena ryzyka zawodowego.

8. Konsekwencje niedostosowania stanowiska do wytycznych nowego rozporzżadzenia oraz sankcje z tego tytułu. 

 

Cena kursu: uzależniona jest od ilości osób w grupie

Czas trwania kursu: 6 godzin

Termin kursu: do uzgodnienia

Miejsce szkolenia: ZDZ/lub w siedzibie Zleceniodawcy

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Zapraszamy do współpracy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46 
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.tychy.zdz.pl