Kurs Cieśla
11.07.2022

10.06.2022

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach zaprasza na kurs Cieśli

ZAPISZ SIĘ

Zajęcia praktyczne  odbywają się na poligonie budowlanym. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań zawodowych cieśli, w tym:

  • posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót ciesielskich;
  • wykorzystywania w pracach ciesielskich maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • prawidłowego oceniania przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w wyrobach ciesielskich;
  • wykonywania podstawowych prac ciesielskich zgodnie z zasadami bhp.

Zajęcia organizacyjne - 27.06.2022 (przy zebraniu grupy minimum 6-osobowej)

Czas trwania kursu - 100 h

Cena - 2500 zł

ZAPISZ SIĘ

Wymagania dla kandydata

- ukończone 18 lat
- aktualne zaświadczenie lekarskie

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46 
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.tychy.zdz.pl