Montaż rusztowań trwa nabór

7.04.2023

Zapraszamy na kurs "Montaż rusztowań budowlano — montażowych metalowych"

Najważniejsze informacje:

Cena: 1650,00 zł
Czas trwania szkolenia: 80 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano — montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z:

  • bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach;
  • korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań;
  • rodzajami rusztowań oraz ich budową;
  • organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie minimum podstawowe;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano — montażowych metalowych.

Zapisy Online:

Zapisz się

Zapisy i dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl