Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

9.04.2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH- USTAWA KAMILKA

Czym są STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH ? Są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że małoletni w placówce są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy a co więcej i rówieśników.

Na wprowadzenie standardów oraz na dostosowanie swojej działalności do nowych przepisów wyznaczono termin sześć miesięcy od dnia wejście w życie Ustawy czyli do dnia 15 sierpnia 2024 r.

Kogo dotyczy obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich?

1. Organy zarządzające:

- jednostką systemu oświaty do których należą do nich m.in. : przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;
-  inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

2. Organizatorzy działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;

3. Podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

 

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardami ochrony małoletnich zgodnie z aktualizacją Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wyposażenie w umiejętności
z zakresu tworzenia Polityki Ochrony Dzieci, a także przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli instytucji w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci.

 

Zakres szkolenia obejmuje:

- standardy ochrony małoletnich i polityka ochrony dzieci – obecny stan prawny;

- problematyka krzywdzenia dzieci:

- struktura Polityki ochrony dzieci – jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w instytucji;

- praktyczne ćwiczenia – grupowe wypracowanie elementów dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

- funkcjonowanie standardów ochrony małoletnich w praktyce:  czynniki ryzyka i szansy w opracowaniu, wdrożeniu, upowszechnianiu i monitorowaniu standardów w formie Polityki ochrony dzieci.

- sankcje za nie wdrożenie standardów ochrony małoletnich przed przemocą

 

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak prawidłowo przygotować się do zmian.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godzin 

Planowany termin rozpoczęcia : do uzgodnienia / po zebraniu grupy. 

Cena szkolenia: uzalezniona jest od liczebności grupy.

 

Ustawa Kamilka weszła w życie - Rzecznik Praw Dziecka - https://bit.ly/49G8SCH

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. 

Dodatkowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach